USB, RS232, LAN 10/100 Wifi 802.11 b/g/n, Bluetooth V2.1 Class II

Xem tất cả 1 kết quả