1D được chuẩn hóa quốc tế ( 2D khi nâng cấp)

Hiển thị một kết quả duy nhất