Nhiệt độ 5- 40 độ C, độ ẩm không vượt quá 80%

Xem tất cả 1 kết quả