305mm/s, 152mm/s tùy vào từng độ phân giải

Hiển thị một kết quả duy nhất