305mm/s, 152mm/s tùy vào từng độ phân giải

Xem tất cả 1 kết quả